İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi ve Görevleri İşyeri Hekimi Nedir ? İşyeri Hekiminin Görevi, Nitelikleri ve Sorumlulukları Nelerdir ? İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini ifa etmek ile görevlendirilir.Günümüzde iş kazalarının ve mesleki hastalıkların yoğun olduğu için işyeri hekimi önemli bir yere sahiptir.Resmi Gazete”de belirtilen işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve diğer sağlık personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir ? Çalışma hayatında bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin asli uygulayıcıları işyeri hekimleridir.Bir işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini oluşturmasında önemli rol oynayan işyeri hekimi diğer yardımcı sağlık personeli ve işyeri hemşiresi ile birlikte çalışırlar.İşyeri hekimi aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin şartlarına uyulmasını sağlamakta ve gerektiğinde bunu bakanlığa rapor vermektedir.

İşyeri Hekimi ve Görevleri Firma içi iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında önemli rol oynayan işyeri hekimi bunun için firmaya danışmanlık ve rehberlik yapmakla görevlidir. Bununla birlikte bir işyeri hekimi çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimin devamlılığını sağlar.İşyeri hekiminin diğer görevleri ise periyodik muayeneler, iş sağlığı gözetimi ve denetlenmesi,iş sağlığı ile ilgili gözlemlediği olumsuzlukları onaylı deftere yazıp takibini yapmak ve işyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev almaktadır.

İşyeri Hekimliği Sınavları Bakanlıkça onay almış eğitim kurumlarından eğitim almış ve yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”nın hazıladığı sınavdan başarılı olanlar işyeri hekimi ünvanına ve sertifikasına sahip olurlar.Bu sınavdan başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olunması gereklidir. Gelişmiş ülkelerde işyeri hekimi ve diğer iş sağlığı personelleri kaza ve hastalıkların önlenmesinde ve büyük ölçüde azaltılmasında önemli yere sahip olduğunu hatırlatmak isteriz.