Patlamadan Korunma Dökümanı

patlama

İşyerlerinde yer alan yanıcı kimyasal maddeler, buhar, sis ve tozlar atmosfer şartları altında hava ile bir araya geldiği zaman tutuşturucu kaynaklar ile temas ettiğinde işyerindeki çalışanlar ve işyerinin güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yer alan 4. maddeye göre ise işveren kişiler, çalışan personellerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak ile yükümlüdürler.

Bu madde kapsamında mesleki olarak meydana gelebilecek olan tüm risklerin önlenmesi, eğitimin verilmesi ve bilginin sağlanması ile birlikte tedbirlerin alınması gerekmektedir. Gerekli araç ve gereçlerin hazır bulundurulması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, işyerinin mevcut şartlara daha uyumlu hale getirilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Aynı kanunda yer alan 11. maddeye göre işverenler çalışma ortamındaki maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek tüm riskli durumları ve acil durumları değerlendirmelidir. Çalışma yapılan çevrede ortaya çıkabilecek olan tüm olaylara karşı acil durum planlaması yapılmalıdır. Bu olumsuz durumlar böylelikle önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler ile önlenmiş olur.