Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Sare OSGB Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yani TMGD hizmeti almak zorunda olan işletmeler, yasal olarak belirlenen bir sınıra göre değerlendirilirler. Bu sınır ise madde miktarı olarak belirlenmiştir ve yönetmeliğe göre tehlikeli madde taşıma süreci içinde ve de bir yıl içinde toplamda 50 tonu geçen miktarlarda tehlikeli madde işi içinde bulunan işletmeler olarak belirtilmiştir. Tehlikeli madde danışmanının görevleri;

• Tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde uluslararası kuralların ve sözleşmelerin uygulayıp, takibini yapmak

• Bu maddelerin taşınmasında işletmeye ADR/RID çerçevesi içinde çözümler üretmek

• Hizmet verilen işletmenin tehlikeli madde taşınmasına dair olan yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp elektronik ortamda idareye ibraz etmek Sare OSGB olarak, güçlü TMGD kadromuz ile sizlere hizmet vermeye hazırız.