İş Güvenliği Uzmanlığı

6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası” çerçevesinde, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre;

• Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A,B ve C sınıfı, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
• Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A ve B sınıfı, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
• Çok Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde; A sınıfı, çalışan başına ayda en az 40 dakika, İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

Gaziantep İş Güvenliği Uzmanlarımızın sunduğu hizmetler;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
• İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
• Eğitim Planı hazırlamak,
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
• Risk Değerlendirmesi yapmak,
• Acil Durum Planı hazırlamak,
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
• İç Yönetmelik hazırlamak,
• İş İzni Prosedürü hazırlamak,
• Çalışma talimatları hazırlamak,
• Önleyici faaliyet raporunun hazırlanması,
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.