blog

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Sare OSGB, Yüksekte çalışma eğitimi, çalışanların yüksek yerlerde güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitim programıdır. Yüksek yerlerde çalışma, inşaat, bakım, temizlik gibi birçok sektörde önemli bir gereklilik olabilir, ancak bu tür çalışmalar beraberinde ciddi riskleri de getirebilir. Bu nedenle, çalışanların yüksek yerlerde güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları hayati önem taşır.

Yüksekte çalışma eğitimi, iş güvenliği uzmanları tarafından tasarlanan ve yürütülen bir programdır. Eğitim, yükseklikle ilgili temel tehlikeleri anlama, uygun kişisel koruyucu ekipmanın nasıl kullanılacağına dair pratik bilgileri içerir. İşçilere, merdivenlerin ve iskelelerin güvenli kullanımı, düşme önleme teknikleri, güvenli çalışma pozisyonları ve acil durum prosedürleri gibi konularda eğitim verilir. Ayrıca, işyerindeki yükseklik risklerini tanıma ve bu riskleri yönetme yetenekleri de kazandırılır.

Yüksekte çalışma eğitimi, sadece işçilere değil aynı zamanda işverenlere de yükümlülük getirir. İşverenler, çalışanların güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve uygun ekipmanı temin etmekle yükümlüdür. Eğitim programları, işverenlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur ve iş yerindeki kazaların ve yaralanmaların önlenmesine katkıda bulunur.

Sonuç olarak, yüksekte çalışma eğitimi iş güvenliği kültürünün bir parçasıdır ve işyerlerindeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için vazgeçilmez bir araçtır. Bu eğitim sayesinde işçiler, yüksek yerlerde çalışırken karşılaşabilecekleri riskleri anlayabilir, önleyebilir ve gerektiğinde müdahale edebilirler. Hem işverenler hem de çalışanlar, yüksekte çalışma eğitimine büyük önem vermeli ve bu konuda sürekli olarak güncellenen bilgilere ve en iyi uygulamalara erişim sağlamalıdır.

Kimler Katılabilir:

Yüksekte çalışma eğitimine;

  • İş yeri hekimi tarafından uygunluk verilen personeller (işe giriş Periyodik Muayene Formu Ek2) katılabilir,
  • Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma tehlikesi olan yerlerde çalışanlar katılabilir.
  • Eğitime katılacak kişilerin, yüksekte çalışmasına engel herhangi bir fiziksel ve psikolojik sorunun olmaması gerekmektedir.

Sare OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği olarak ; Yüksekte çalışma eğitimlerimizi uzman kadromuz ile vermekteyiz. Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz…